top of page

GDPR

PROVOZ GYO s.r.o. je specifikován/upraven ve Vnitřním řádu. Každý návštěvník prostor GYO ambulance nebo společných prostor domu na adrese Praha 7, Dukelských Hrdinů 406/23, 17000, je povinen se řídit tímto Vnitřním řádem.
Aktuální verze je volně přístupná na recepci k prostudování.

bottom of page